HVA ER D.AI.SY ?

Decentralized Artificial Intelligence System.


En platform som ved hjelp av algoritmer utfører transaksjoner i forskjellige markeder.

For tiden trading i Forex-markedet, men 

teknologien kan brukes i andre markeder også.


Teknologien er utviklet av Endotech, et selskap ledet av den anerkjente Dr. Anna Becker.


Selskapet har gjennom år hatt fantastiske resultater forbeholdt store finansinstitusjoner, men gjennom Daisy kan også enkelstående småsparere nyte godt av denne teknologien.